Portugalia: O Portugalii

» : Amicha : 38734

Portugalia

Portugalia ley w poudniowo-zachodniej czci Pwyspu Iberyjskiego. Swoimi granicami obejmuje take wyspy: Azory i archipelag Madera na Oceanie Atlantyckim. Ma ksztat zbliony do prostokta, ktrego rozcigo z pnocy na poudnie – wzdu wybrzea atlantyckiego – wynosi 560 km, a rednia szeroko z zachodu na wschd 180 km. Na ldzie graniczy tylko z Hiszpani. Linia brzegowa ma dugo 1793 km i urozmaicona jest licznymi, ale pytkimi zatokami, m.in. Kadyksu (na poudniu), estuariami rzek (Gwadiany, Tagu, Duero, Minho) oraz niewielkimi pwyspami i wyspami przybrzenymi. Wiksz cz terytorium Portugalii zajmuj wyyny i gry, niziny wystpuj wzdu wybrzey morskich oraz w dorzeczu dolnego Tagu i Sado.

Ze wzgldu na uksztatowanie powierzchni kraj mona podzieli na grzyst cz pnocn – zrbow (z kulminacj kontynentalnej czci kraju – Estrla 1993 m n.p.m. w Serra de Estrla) oraz nizinno-wyynn cz poudniow. Granica przebiega rzek Tag.

Zrnicowanie uksztatowania Portugalii ma odzwierciedlenie w klimacie. Panuje tu klimat podzwrotnikowy, w pnocnej czci kraju wilgotny, w poudniowej rdziemnomorski. rednia temperatura w styczniu ksztatuje si na poziomie od 8–10 ºC na pnocy do 11–12 ºC na poudniu, w lipcu odpowiednio od 22 ºC do 27 ºC. Pnocn cz kraju, a szczeglnie region grski, wyrnia dua wilgotno, ze rednimi rocznymi opadami 1000–2000 mm. Ku poudniowi wilgotno maleje (500–800 mm), klimat staje si bardziej suchy, a lata soneczne i upalne. Na Azorach i Maderze panuje klimat podzwrotnikowy wybitnie oceaniczny z niewielkimi amplitudami temperatury i du iloci opadw.

Regiony turystyczne

Zrnicowanie rodowiska naturalnego oraz bogactwo zabytkw, bdcych wiadectwem wielkiego niegdy imperium kolonialnego pozwala na wydzielenie w Portugalii piciu regionw turystycznych. Trzy z nich (Lizbona i okolice, region pnocny i Poudniowy) znajduj si na pwyspie, dwa pozostae to wyspy: Madera i archipelag Azorw.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>

:: Languages ::
:: Links ::

:: Login ::

 


; . , ' .

.:: METEO ::.

Norwegia USA Antykoncepcja Greece Boksery Hound Dog Lithuania Horses
Gitara HDD G-Catalog Szablony Psy Akkordeon
Page created in 0.444826 Seconds