Basic Portugese Language

ArrowDzien Dobry / Bom Dia / (Bon DEE-ah/ JEE-ah (Rio))

ArrowHello (Czesc) / Olα /(O-lα)

ArrowDziekuje (jako Mezczyzna) / Obrigado /(ob-ree-GAH-doo)

ArrowDziekuje (jako Kobieta) / Obrigada / (ob-ree-GAH-dah)

ArrowJak sie masz ? / Como estα? / (KOH-moh ish-TAH?)

ArrowDziekuje, dobrze / Bem, obrigado / (BENG, ob-ree-GAH-doo/dah)

ArrowWszystko wporzadku? / Tudo Bem / Como se chama?

ArrowJak amsz na imie ? / (O) meu nome ι... / Muito prazer em conhece-lo

ArrowNazywam sie... /

ArrowMilo cie spotkac / Muito prazer em conhece-lo / (MOOY-to pra-ZEHR eng koh-nye-SEH-lo)

ArrowProsze / Por favore / (pohr fa-VOHR)

ArrowProsze, nie ma za co / De nada / (je NAH-dah)

ArrowTak / Sim / (SEE)

ArrowNie / Nao / (NOWNG)

ArrowPrzepraszam (jesli chcesz zwrocic na siebie uwage) / Com licenηa / (desh-KULP)

ArrowPrzepraszam (z wlasnej winy) / Desculpe / (desh-KULP)

ArrowDowidzenia / Desculpe / (desh-KULP)

ArrowDozobaczenia / Atι logo / (ah-TEH LOH-goo)

ArrowNie mowie tak dobrze po portugalsku / Nao falo [bem] Portugues / (NOWNG fah-loo [beng] por-too-GEZH)

ArrowCzy mowisz po angielsku? / Fala Ingles / (fah-lah ing-GLEZH?)

ArrowJest tam ktos kto mowi po...? / Hα aqui alguιm que fale Ingles? / (AH ah-KEE al-GENG keh FAH-leh ing-GLEZH?)

ArrowPomocy / Socorro! / (soo-KOO-hoo!)

ArrowDobry dzien / Bom dia / (bon DEE-ah)

ArrowDobry wieczor / Boa tarde / (bo-ah /TARD)

ArrowDobranoc / Boa noite / (bo-ah NOIT)

ArrowNie rozumiem / Nao compreendo / (NOWNG kom-pre-EN-doo)

ArrowGdzie jest toaleta? / Onde ι a casa-de-banho? / (OND eh a KAH-sah de BAH-nyoo?)

ArrowDobranoc

ArrowDobranoc

ArrowDobranoc

:: Languages ::

Επιλέξτε γλώσσα

Αγγλική Γερμανική Ελληνική
Πολωνική Πορτογαλική

:: Links ::

:: Login ::

 


Δεν έχετε ακόμα Λογαριασμό; Μπορείτε να ανοίξτε ένα. Ως εγγεγραμμένος έχετε κάποιες επιπλέον δυνατότητες όπως διαχείριση θεμάτων, διαμόρφωση παρατηρήσεων και καταχώρηση παρατηρήσεων με τ'όνομα σας.

.:: METEO ::.

Norwegia USA Antykoncepcja Greece Boksery Hound Dog Lithuania Horses
Gitara HDD G-Catalog Szablony Psy Akkordeon
Page created in 0.692122 Seconds